VIP特权

医疗保险计算器

通过医疗保险计算器,可以根据您上年度平均月工资及您所在市职工上年度平均月工资与单位缴存比例及个人缴存比例计算出今年您每月缴存的医疗保险、基本医疗保险及大额医疗费用互助资金的金额。
基本医疗保险金计算器(以下选项应根据本地实际情况填写
您上年度月平均工资:
本地职工上年月平均工资:
单位缴存比例:
%
个人缴存比例:
%
计算结果
您每月缴存的医疗保险金为:
其中单位缴存为:
个人缴纳为为:
说明
本地平均工资请咨询当地社保部门