VIP特权
失业保险计算器
通过失业保险计算器能够准确的计算出你每月缴存的失业保险总金额及单位缴存、个人缴存金额。
计算公式
您月工资:
本市职工上年月平均工资:
单位缴存比例: %
个人缴存比例: %
计算结果
今年您每月缴存的失业保险金为 元。
其中单位缴存 元。
个人缴存 元。